Soptík (halová dovednostní soutěž)

Jedná se o o tradiční soutěž, kterou MHJ pořádá již více jak 10 let. Pro úspěšné absolvování závodu musí každý závodník zvládnout hned několik disciplín. Jde o prokázání vědomostí z oblasti požární ochrany, znalost grafických značek, Morseovy abecedy a otázky z topografie, připraven je také test z pravidel silničního provozu, ze zdravovědy a ochrany životního prostředí. Nechybí ani uzlová štafeta, rozvinutí hadice na cíl a šplh na laně nebo na tyči.

Pravidelně se této podzimní soutěže účastní přes 200 dětí a každé z nich si odveze nějakou tu cenu.

Otázky: Mladší žáci   Starší žáci   Dopravní značky přípravka   PO značky přípravka

PO nářadí přípravka   Dopravní značky žáci   Legenda dopravní značky

Jednotlivé ročníky:
Soptík 2019 Foto
výsledky:
Přípravka
Mladší žáci
Starší žáci
Dorost

Soptík 2018 – výsledky Soptík 2018 – foto

Soptík 2017

Soptík 2016

Soptík 2015

Soptík 2014