V sobotu 29. listopadu 2014 se konala ve sportovní hale Gymnázia T.G.M. v Zastávce vědomostní soutěž pro kolektivy Moravské hasičské jednoty „Soptík 2014“. Celkem se do této soutěže přihlásilo 246 dětí z celé Moravy. Soutěžilo se v jedenácti disciplínách, jako byl šplh na laně, člunkový běh, srážení kuželek hasičskou hadicí, dále pak ve znalostech z oblastí jako je topografie, zdravověda, pravidla silničního provozu, ekologie, požární ochrana, uzly používané v požární ochraně, morseova abeceda a hasičské značky. Kategorie byly rozděleny na přípravku, mladší žáky, starší žáky a dorost. „Soptík Moravské hasičské jednoty“ je vyvrcholením soutěžní sezóny kolektivů mladých hasičů, registrovaných pod MHJ děti mají možnost si ověřit své znalosti a dovednosti i přesto, že počasí venku jim už tuto možnost nedává. Organizátorem této soutěže je Prezidium MHJ za finanční podpory Jihomoravského kraje.

Výsledky

Přípravka

Mladší žáci

Starší žáci

Dorost

Fotogalerie