Plánované akce

Rok 2017 se nám pomalu blíží do svého konce, ale již nyní jsou v kalendáři naplánované akce na rok 2018.
Již na začátku března jsou naplánované Tovačovské piškvorky a od května začínaji postupové kola a liga v TFA.

Číst celé

Odborná konference 2017

Přípravy na letošní odbornou konferenci pro dobrovolné i profesionální hasiče je v plném proudu, pozvánku s programem a přihláškou naleznete po kliknutí Číst dále

Číst celé

Co je nového na Facebooku?

V sobotu 9. prosince 2017 se uskutečnil již 12. ročník „Odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR“. Tato odborná konference se tradičně konala na půdě Vysokého učení technického v Brně, fakultě chemické a jednotlivá témata se zabývala aktuální problematikou činností jednotek požární ochrany v rámci takzvaného „operačního řízení“, tedy ve vztahu k zásahové činnosti při řešení mimořádných událostí. Odbornou konferenci zahájil Zdeněk Milan, prezident Moravské hasičské jednoty, která byla pořadatelem celé akce. Po seznámení s jednotlivými tématy konference předal slovo první přednášející, kterou byla plk. Mgr. Radka Damková, MPA, ředitelka kanceláře ředitele HZS Moravskoslezského kraje. Její přednáška na téma „Aplikační praxe vybraných ustanovení právních předpisů v operačním řízení jednotek SDH obcí“, měla za úkol posluchače seznámit s problematikou úskalí v oblasti legislativy v souvislosti s pořizováním videozáznamů a fotografií při řešení mimořádných událostí a jejich následné zveřejňování na sociálních sítích a různých internetových portálech. Následovala druhá velmi zajímavá přednáška plk. Ing. Radima Kuchaře, náměstka pro IZS a operační řízení HZS Moravskoslezského kraje na téma „Kontejnerový program HZS Moravskoslezského kraje. Zde se posluchači měli možnost seznámit s celou škálou kontejnerů s různým vybavením, kterými disponuje HZS Moravskoslezského kraje a které využívá k různým druhům mimořádných událostí. Dopolední blok uzavřel mjr. Ing. Petr Kupka, vedoucí pracoviště výuky, MV – GŘ HZS ČR – Školícího a výcvikové střediska HZS ČR v Brně – Líšni, který posluchače letošní konference seznámil s problematikou „Hašení za pomocí vodní mlhy“. Při téměř hodinové přednášce došlo k vysvětlení celé problematiky tohoto velmi účinného způsobu hašení požárů především v uzavřených prostorech a to za pomocí systému „Cobra“ a takzvaných „Hřebů“. Letošní ročník odborné konference uzavřela přednáška Jiřího Janče z firmy Nextservice na téma „VP Receiver hasičům – nový systém vyrozumívání dobrovolných hasičů o vzniklé mimořádné události. Na úplný závěr dnešní akce bylo losování tomboly, kdy řada účastníků získala věcného vybavení do svých jednotek, jako byl tablet, mobilní telefon, zásahové rukavice, nože, bourací sekery anebo třeba upomínkové předměty. Letošního ročníku odborné konference se zúčastnilo více jak 70. posluchačů a to napříč celou Českou republikou, což je jasným důkazem toho, že dobrovolní hasiči mají zájem o prohlubování svých znalostí a především také že svoji činnost berou velice vážně a snaží se udržovat krok s novými trendy v rámci jednotlivých činností. Letošní, již 12. ročník odborné konference je za námi a je nutné poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Nejen organizátorům z řad Moravské hasičské jednoty a všem přednášejícím, ale také vedení VUT Brno-fakulty chemické za poskytnutí prostor a HZS ČR a Jihomoravskému kraji za finanční podporu. Nemalý dík si zaslouží firma Dräger za dlouholetý sponzoring a server Požáry.cz, za mediální podporu a propagaci odborné konference. ... VíceMéně

Zobrazit na Facebooku

V sobotu 2.12.2017 se konala v Zastávce halová vědomostně dovednostní soutěž Soptík Moravské hasičské jednoty 2017. Celkem se jí v letošním roce účastnilo téměř 260 soutěžících ve 4. věkových kategoriích. Děti čekalo několik stanovišť, kde si ověřili nejen rychlost svého běhu, um při vázání uzlů, ale také je čekali otázky z požární ochrany, zdravovědy, ekologie a mnoho dalšího. Na závěr soutěže proběhlo vyhodnocení a každé dítě si pak vybralo cenu, kterou si odvezlo s sebou domů. ... VíceMéně

Zobrazit na Facebooku

Dne 2.12.2017 proběhl ve sportovní hale Gymnazia T.G. Masaryka v Zastávce, další ročník halové soutěže pro mladé hasiče Soptík 2017. Soutěže se zúčastnilo cca 250 dětí ve 4 kategoriích a to přípravka, mladší a starší žaci a také dorost. ... VíceMéně

Zobrazit na Facebooku

Nejnovější příspěvky na webu

Odborná konference 2017

V sobotu 9. prosince 2017 se uskutečnil již 12. ročník „Odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR“. Tato odborná konference se tradičně konala na půdě Vysokého učení technického v Brně, fakultě chemické a jednotlivá témata se zabývala aktuální problematikou činností jednotek požární ochrany v rámci takzvaného „operačního řízení“, tedy ve vztahu k

Číst celé

Soptík 2017

V sobotu 2.12.2017 se konala v Zastávce halová vědomostně dovednostní soutěž Soptík Moravské hasičské jednoty 2017. Celkem se jí v letošním roce účastnilo téměř 260 soutěžících ve 4. věkových kategoriích. Děti čekalo několik stanovišť, kde si ověřili nejen rychlost svého běhu, um při vázání uzlů, ale také je čekali otázky z požární ochrany, zdravovědy, ekologie

Číst celé

Přebor Moravské hasičské jednoty

10. a 11. června se v Brně na stadionu VÚT Pod Palackého vrchem uskuteční další díl postupových kol pro přihlášení využijte odkaz ZDE Organizační zabezpečení na Přebor a na MČR MHJ a ČHJ v záložce Soutěže/Postupové soutěže

Soptík MHJ 2015

Prezidium Moravské hasičské jednoty pořádá každoročně v závěru roku netradiční soutěž mladých hasičů s názvem „SOPTÍK“. Ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu 12. prosince přijelo do Zastávky soutěžit rekordních 310 mladých hasičů z celé Moravy. Své síly změřili ve čtyřech kategoriích (přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost). Pro úspěšné absolvování závodu musel každý zvládnout hned několik disciplín.

Číst celé

Anketa „Dobrovolní hasiči roku 2015“

Vyhlašovatelem a organizátorem této celorepublikové ankety je již od roku 2011 zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku. Jejím smyslem a posláním je podpora a propagace činností sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v České republice, jejich ocenění za vykonávanou službu veřejnosti za posuzované období a motivace k dalšímu zlepšování služeb veřejnosti. Dále podpora prevence

Číst celé

10. ročník odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR

Prezidium Moravské hasičské jednoty uspořádalo v letošním roce již 10. ročník odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR. V sobotu 28. listopadu 2015 zaplnili hasiči jeden z přednáškových sálů Fakulty chemické VUT v Brně, aby si vyslechli zajímavé tematické přednášky. Konferenci zahájil prezident Moravské hasičské jednoty. Hned v úvodu zmínil motto Moravské hasičské jednoty „Za profesionalitu

Číst celé