Tovačovské piškvorky 2015

V sobotu 7. Března 2015 proběhl ve sportovní hale v Tovačově 16. ročník Hasičských piškvorek.Tato netradiční soutěž, která se skládá z 5-ti soutěžních disciplín, jako vždy zcela originálních se konala opět pod záštitou města Tovačova a okresního výboru MHJ Přerov. Město Tovačov nám pronajímá halu za symbolickou 1 korunu a zároveň také věnuje pro všechna soutěžní družstva dárkové balíčky, diplomy s pamětním razítkem a pro vedoucí upomínkové předměty. OV Přerov daruje do soutěže různé sportovní potřeby pro volný čas. Letošní sponzor Piškvorek, který nás podpořil už podruhé-Českomoravský štěrk provozovna Tovačov, věnoval společenské hry do kluboven. O děti bylo také postaráno po stránce občerstvovací-obdrželi limonádu,oplatek a k jídlu hamburgr, které nám připravuje lahůdkářství paní Raškové z Tovačova a také je částečně sponzoruje nižší cenou než je Letošních Piškvorek se účastnilo 110 dětí a vedoucích ze sedmi hasičských sborů a to: Tovačov,Přerov,Lobodice,Popůvky, Kokory,Citov a Slavkov u Brna ve 4 kategoriích.

Soutěž byla zahájena nástupem a přivítáním všech účastněných za přítomnosti vedoucího provozovny ČM štěrk v Tovačově ing. Jana Čalkovského, který pořál všem soutěžícím hodně úspěchů.

První soutěžní disciplína bylo savicové dělo, při kterém tříčlenný tým pospojoval 2 dětské savice a následně do nich vkládal tenisové míče a měl za úkol sestřelit míčem terče, které stály v dané vzdálenosti na zemi. Další soutěž, kterou dva závodníci absolvovali se zavázanýma očima a třetí je navigoval, spočívala v tom, že spojili 2 proudnice „C“ a prošli s nimi slalom mezi kužely. Hodně legrace si děti i další účastníci soutěže užili při ping-pong vejcích, kdy jeden člen družstva naskládal do zásobníků na vajíčka 10 míčků a poté jej zvedl nad hlavu a míčky vysypal na zem. Úkolem všech tří pak bylo v co nejkratším čase míčky sesbírat a vrátit zpět do zásobníku, přičemž mohli nosit jen po jednom míčku. Čtvrtá soutěž spočívala v nasazení si opasků na tělo a doběhnutí k fotbalovému míči,sundání opasků a z nich vzájemným propojením a provlečením bylo za úkol utvořit „řetěz“ a následně prostřední článek tohoto řetězu navléci na fotbalový míč a tento pouze po zemi dopravit do cíle. Poslední soutěžní disciplína nazvaná „morsežebřík“ spočívala v tom, že soutěžící postupně vyrazili od startu s žebříkem opřeli si jej o zeď a vylezli si pro obálku ve které byl text v morseově abecedě a jeho následné vyluštění v limitu dvou minut. Přípravka měla v obálkách obrázky hasičského nářadí, které poznávala. Na závěr proběhl tajný závod dospělých, kdy museli také běžet s žebříkem a vystoupat až na čtvrtou příčku oběma nohama a pak se vrátit zpět. Tuto soutěž o cenu náměstka prezidenta MHJ pro mládež vyhrál Dan Fáber z Přerova.

Poděkování patří všem kdo se podíleli na zajištění tohoto krásného sportovního dne v Tovačově a za vše mluví hlavně to že všichni účastnění se už teď těší na 17. ročník Hasičských piškvorek.

Jaromír Krátký

Celkové výsledky:

přípravka –1. Lobodice.

mladší – 1. Lobodice, 2. Citov, 3. Přerov, 4. Popůvky, 5. Kokory, 6. Tovačov, 7. Slavkov u

starší – 1. Přerov, 2. Tovačov, 3. Kokory, 4. Lobodice, 5. Slavkov u Brna, 6. Popůvky

dorost -1. Lobodice

Fotogalerie