Požární sport

Organizační zabezpečení “Školení rozhodčích požárního sportu” 7.12.2019

Požární sport, občas také hasičský sport, je oblast sportu, která úzce souvisí s hasičskými jednotkami, zvláště pak se sbory dobrovolných hasičů.

Mezi disciplíny požárního sportu patří:

  • běh na 100 metrů s překážkami
  • štafeta 4 × 100 metrů s překážkami
  • výstup do 4. podlaží cvičné věže (NE v rámci MHJ)
  • požární útok

Soutěží se v kategoriích muži, ženy, dorost a mladí hasiči. Soutěží se účastní jak členové dobrovolných hasičských sborů, tak profesionální hasiči. Oficiální pravidla hasičského sportu vydává generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Jsou pořádány různé místní pohárové soutěže (v rámci okresů), které jsou často součástí oblastní hasičské ligy. Prestižní soutěží je tzv. Extraliga. Dále se pořádají postupová kola od úrovně okrsků, přes okresní a krajská kola až po mistrovství republiky. Na mezinárodní úrovni se pak pořádají mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Nejrozšířenější disciplínou požárního sportu je požární útok. Spočívá v tom že za pomocí 2 savic, sacího koše, čerpadla(stříkačka PS12), hadic (2xB 4xC), proudnic a rozdělovače musí družstvo utvořit dva útočné proudy a dopravit vodu do dvou terčíků vzdálených obvykle 60 metrů od „základny“. Po nastříkání 10 litrů vody nebo po shození signalizačního zařízení se zastaví časomíra a je určen čas závodníků.