Postupové soutěže MHJ

Organizační zabezpečení přeboru MHJ
MČR v požárním sportu MHJ a ČHJ

Soutěže se organizují jako:
1. Postupové – soutěže jednotlivců a soutěže družstev a to:
a) I. kolo – přebory okrsků a žup
b) II. kolo – okresní přebor
c) III. kolo- Přebor hasičské jednoty
d) Mistrovství České republiky ČHJ a MHJ

Postupový klíč do vyšších kol si určí prezídia hasičských jednot pro každý soutěžní rok.