Firedance 2017

FIREDANCE již podesáté

Také v letošním roce byla pro mladé hasiče připravena taneční soutěže FIREDANCE, která proběhla v sobotu 25. března 2017 v Žabčicích. Příprava na tuto oblíbenou akci vyplnila zimní období před zahájením jarního trénováním na soutěže v požárním sportu. Páry všech věkových kategorií se poctivě učily povinné společenské tance a zejména svoji volnou disciplínu.

Do kulturního sálu v Žabčicích se sjel rekordní počet tanečních párů. Téměř šedesát dvojic soutěžilo v těchto tancích:

Přípravka – mazurka + volný tanec

Mladší žáci – polka, čača + volný tanec

Starší žáci a dorost – valčík, džajv + volný tanec.

Povinné tance absolvovali mladí tanečníci ve společenském oděvu. Klukům to v bílých košilích s motýlkem moc slušelo a holky byly krásně upravené. Ve své volné disciplíně měli naopak kreativní kostýmy a tento tanec si připravili podle svých představ. Vyvrcholením bylo společné tančení a hemžení v době zpracování výsledků soutěže.

Všechny páry si vedly skvěle a obstály ve velké konkurenci. Na počátku byla sice u některých párů znát lehká tréma, ale po prvním tanci u mnohých opadla. Mezi ostřílenými účastníky se objevili také nováčci, kteří si své tance přijeli vyzkoušet. Někteří z nich se dokonce umístili na prvních místech, což je výbornou motivací pro účast i v dalších letech.

Vše má svůj čas, a tak právě jubilejní 10. ročník byl zřejmě tím správným impulsem pro zapojení neobvykle velkého množství tančících hasičů do této zajímavé a netypické soutěže. Je dobře, že se mladí hasiči kromě požárního sportu a vědomostních soutěží věnují i kulturním aktivitám. Měli možnost předvést své taneční umění nejen odborné porotě, ale také širokému publiku, které tvořili rodiče, sourozenci a kamarádi. Důležité je, že si všichni taneční odpoledne užili – soutěžící i diváci. Udělena byla pouze přední místa, ostatní páry obdržely odměny a diplom za účast v soutěži. Nikdo tedy neodjížděl z Žabčic s pocitem neúspěchu v soutěži a určitě se bude chtít většina tanečníků vrátit na parket i v příštím roce.

Velké poděkování patří hasičům z Žabčic, kteří celou akci organizovali a připravili všem krásné kulturní odpoledne.

Výsledky Dorost   Starší žáci   Mladší žáci   Přípravka

Lenka Štěpánková, tisková mluvčí