TFA 2019

Organizační zabezpečení ligy
ZDE

Předběžný seznam soutěží:
Mělčany
Pyros
Hlína
Hrušky
Zastávka