TFA 2019

  1. Organizační zabezpečení ligy
    ZDE

Předběžný seznam soutěží:
13.4.2019 – Čučice Propozice
27.4.2019 – Mělčany
1.6.2019 – Pyros
Hlína
28.9.2019 – Hrušky
Zastávka