Odborná konference pro dobrovolné hasiče a příslušníky HZS

Moravská hasičská jednota pořádá každoročně na Fakultě chemické VÚT Brno, odbornou konferenci pro dobrovolné hasiče a příslušníky HZS, která se skládá pravidelně ze 5 až 6 témat. Témata pro daný rok se snaží věnovat aktuálnímu dění i budoucím technologiím a postupům při zdolávání mimořádných událostí.

Odborná konference 2017 (12. ročník)

Odborná konference 2016 (11. ročník)

Odborná konference 2015 (10. ročník)

Odborná konference 2014 (9. ročník)

Odborná konference 2012 (7. ročník)