Odborná konference pro dobrovolné hasiče a příslušníky HZS

Moravská hasičská jednota pořádá každoročně na Fakultě chemické VÚT Brno, odbornou konferenci pro dobrovolné hasiče a příslušníky HZS, která se skládá pravidelně ze 5 až 6 témat. Témata pro daný rok se snaží věnovat aktuálnímu dění i budoucím technologiím a postupům při zdolávání mimořádných událostí.

Odborná konference 2019 (14. ročník)

Odborná konference 2018 (13. ročník)

Odborná konference 2017 (12. ročník)

Odborná konference 2016 (11. ročník)

Odborná konference 2015 (10. ročník)

Odborná konference 2014 (9. ročník)

Odborná konference 2012 (7. ročník)