PF

Vážení bratři a sestry,

rok 2017 se nám blíží ke svému konci a tak mi dovolte, popřát Vám šťastné a veselé vánoční svátky, rodinnou pohodu. A v tom nadcházejícím roce 2018 hodně úspěchů, ať už v pracovním, či osobním životě.