Odborná konference 2012

V sobotu 10. listopadu 2012 se na VUT Brno, fakultě chemické v Brně, uskutečnil 7. ročník odborné konference „Řešení mimořádných událostí složkami IZS“.  Celkem se této akce zúčastnilo přes sto posluchačů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů, zaměstnanců státní správy a samosprávy. Pořadatelem odborné konference byla již tradičně Moravská hasičská jednota. Zaměření odborné konference bylo přesně specifikováno již v názvu, tedy řešení mimořádných událostí složkami IZS. Účastníci měli možnost se dozvědět řadu zajímavých skutečností především o událostech, které reálně zasáhli, nebo mohou zasáhnout do života každého z nás. Zazněli zde přednášky na téma Metanol-zákeřný zabiják, co to vlastně je za chemickou látku a co může způsobit dnešní populaci a jak s ním HZS bojovalo při takzvané „Metanolové krizi v ČR“. Jistě neméně zajímavými přednáškami byli o moderních hasebních technologiích, využití systému GINA při řešení velkých mimořádných událostí,operační možnosti jednotek PO při dekontaminaci osob, protipovodňová opatření městské části Brno sever, nebo o likvidaci požáru rodinného domu, kde došlo k usmrcení osoby a probíhalo zde vyšetřování postupu zasahujících jednotek při řešení této události. Nelze také nezmínit lukrativnost přednášky o činnosti Vodní záchranné služby, která působí na území Jihomoravského kraje, nebo o tom, jak je řešena mimořádná událost složkami IZS v silničním dopravním tunelu, jakož to dopravního prvku, který je již standardním vybavením silničních těles v naší republice. Závěr letošního ročníku odborné konference patřil přednášce o likvidace největšího lesního požáru za posledních 10. let, který zachvátil v letošním roce takzvanou Moravskou saharu v Bzenci.  I když celá tato akce byla časově velmi náročná, jelikož celkem trvala 8. hodin, jistě všichni odcházeli s mnoha novými zkušenostmi a poznatky, které mohou využít při své práci v jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému, případně jiných oborech, úzce souvisejících s prácí při řešení mimořádných událostí.

Na zdárné realizaci a hladkém průběhu konference se mimo činovníků MHJ také nemalou měrou podíleli Ing. Otakar J. Mika, CSc, Ing. Rudolf Valášek, Ing. Boris Procházka, Bc. Petr Svoboda,      Ing. Jaroslav Hradil, plk. Ing. Petr Oháňka, mjr. Ing. Václav Kovář, npor. Ing. Stanislav Racek,        por. Ing. Jan Hrdlička, Martin Šrahulek a Radek Svoboda.

Nutné je také zmínit tři instituce, bez jejichž podpory by nebylo možné odbornou konferenci uspořádat, a to  VUT Brno, fakultu chemickou,  Jihomoravský kraj a Hasičský záchranný sbor ČR.

No a na úplný závěr je nutné taky poděkovat sponzorům celé akce, kterými byli společnost Dräger Safety, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., a firmy Knězek, Gruna a Meva.  Mediálním partnerem byl server Požáry. cz.

Zdeněk Milan, prezident MHJ

Fotogalerie